901 100 33 03 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 30 33 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 33 10 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 30 44 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 32 06 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 32 08 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 32 08 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 32 09 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 30 47 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 3315 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 3316 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 3320 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 3327 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

  901 100 3328 – κόστος κλήσης αν λεπτό 1,56 σταθερό , 2,18 κινητό

Newsphone Hellas Xρέωση Σταθ. 1,56 €/λεπτό , Κιν. 2,18 €/λεπτό .

Με χρέωση ανά δευτερόλεπτο συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. και τέλος σταθερής & κινητής τηλεφωνίας

HELPLINE 210 9472166